رسالت و خط مشی

مصلحت اندیشی

شرکت Advanced Group  خوشنامی خود را مدیون مهارت در مدیریت و اعتقاد راسخ به موارد زیر کسب کرده است:

legal gavel and a business contract

شرکت Advanced Group  خوشنامی خود را مدیون مهارت در مدیریت و اعتقاد راسخ به موارد زیر کسب کرده است:

• گفتار ما و مهمتر از آن، عمل به آنها؛

• کالاهای مرغوبی که تهیه کرده و ارائه می دهیم؛

• خدماتی که به نحو احسن و با مهارت بسیار انجام می دهیم؛

• رعایت کامل سلوک و رفتار خود، و ارزش بسیاری که برای دیگران قائلیم؛

• کارکنان، مدیران و سهامداران با وجدان که نهایت ایده آل همگی انجام منصفانه امور می باشد؛

• بطور حتم، از آنجا که در مقابل تردیدها و سوالات مرتبط با آنها که منطبق با اصول و مقررات حرفه ای نباشد روبرو نشویم، باید حرفه ی خود را بر اساس رفتار تجاری و درستکاری و امانتداری و مسئولیت پذیری و قانونمندی انجام دهیم؛

• ما نیاز به داشتن درک درستی از ارزش ها و قوانینی که در تصمیم گیری ها به ما کمک می کند و با کار ما مرتبط است داریم؛

• اعتقاد و ایمان کامل به اینکه تنها روشهای موفقیت آمیز تجارت،  انجام تمام اعمال فوق و نکات بسیاری که در زیرمجموعه های آنها نهفته است، می باشد؛

و در آخر باید دریابیم که چگونه با استفاده از قضاوتهای صحیح، نحوه عملکرد خود را بصورت مستمر بهبود بخشیم.

 

رسالت و نگرش، خط مشی و اهداف

رسالتو عزم مدیران پرتوان شرکت با استفاده از تیم متخصص، مشتاق و پرشور خود، برای ارائه خدمات به کارفرماها و مشتری ها، بنحوی پایه گذاری شده است که آنها با به اشتراک گذاردن ارزش های واحد، این شرکت را به عنوان شریک و همکار خود قلمداد نموده.

نگرش این شرکت بطور قطع برمبنای مشتری مداری استوار بوده و بصورت مستمر در پی بهبود ارائه خدمات به مشتریان می باشد.  بطور حتم برای پیشرفت روزمره شرکت بسیار مصصم می باشیم و در همین راستا نیز از چالش ها برای موفقیت خود الهام می گیریم.

خط مشی این شرکت، عرضه خدمات با پیش بینی و ارائه راه حل های عملی جهت تولید با ارزش افزوده، بهروری و رسیدن به هنگام اهداف مشتریان با حداقل هزینه می باشد.

اهداف شرکت قطعا در راستای افزایش دارایی ها و سرمایه شرکت است که از آن بتواند در جهت کمک به پیشرفت و توسعه در ارائه خدمات به مشتریان و تبدیل شرکت  به یک بازیگر کلیدی در عرصه صنایع نفت و گاز منطقه، نیز بهره برداری نماید.