مشاوره تخصصی

ارائه مشاوره تخصصی در صنایع نفت

 

کم و بیش در طول یک قرن گذشته، عملا از سال 1914، جهان برسر سلطه و کنترل نفت در جنگ و تکاپو بوده است. محققاً به مرور زمان پذیرش و گرایش به استفاده از انرژی پاک در اتحاده اروپا و بخصوص طبق معاهده ای در کشور چین جهت کاهش چشمگیر نشر گاز CO2   بوسیله تقلیل استفاده از نسل سوختهای فسیلی و ذغال سنگی، که البته یک حرکت سیاسی بوده تا علمی، و از طرفی نیز پیشرفت بسیار تکنولژیهای حمل گازطبیعی، به خصوص با تبدیل آن به مایع (LNG)، سرانجام تجارت گاز مایع نیز مانند نفت خام بصورت همه گیر و جهانی درآمد.

در این میان، وزارت نفت ایران و شرکت ملی نفت بر حسب تملک منابع هیدروکربنی و دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز دنیا، منحصراً در موقعیت بزرگترین شرکت نفت و گاز در بین کشورهای دنیا قرار است.

بدین منظور، این شرکتAdvanced Group   با اشتیاق و پیگیری مستمر از شرکتها و متخصصین صنایع نفت و گاز در سراسر دنیا، دعوت بعمل می آورد، تا برای آنها موقعیتهای متعدد و با ارزش بسیاری را در زمینه های بهره برداری از مخازن نفت و گاز و انجام عملیات حفاری و یا تولید محصولات، با آورده آخرین تکنولوژی های خودشان، فراهم آورد.

'The Iran’s Unique Position in terms of hydrocarbon reserves is as follows:
I. Iran is endowed with 155 billion barrels of oil equivalent to 10.9% of the global oil reserves.
II. Iran owns 18% of the global natural gas reserves equal to 34 TCM of natural gas.
III. Iran’s current exploration projects will lead to a considerable increase in the country’s oil and gas reserves.
IV. Presently, 62 onshore oil fields,16 offshore oil fields,20 onshore gas fields, and 2 offshore gas fields are in operation in Iran.
V. 26% of hydrocarbon reserves and 50% of natural gas reserves are located across Iran’s common borders with its neighbors.'

http://www.investiniran.ir/en/sectors/oilandgas

AGME specialized into Consultancy Services in oil and gas sectors. A team of experts, fully knowledgeable with the business, manages the company implement services and procurement to Governments and Private Sectors. Considering the knowledge of working conditions of our company, enables the team to give specific expert inputs for business partners to successfully procure and execute the projects to the satisfaction of the clients.

AGME is associated with reputed Iranian companies, assisting them in locating suitable, qualified overseas partners as collaborators to execute projects in Iran. Alternately, experienced overseas companies are supported by identifying appropriate Iranian associates.

Contact Us